WEBEX网络会议软件续费采购采购结果公告

WEBEX网络会议软件续费采购

项目编号:  0493-19DY0021

项目名称:WEBEX网络会议软件续费采购

报价截止时间为2019年6月11日14:00

北京城锐浩科技有限公司于报价截止时间内提交了项目报价,报价内容有效,报价金额为28795.00 元(人民币),经评审确认该公司为此次采购供货商。

 

 

                 中国电子工程设计院有限公司采购部

                          2019年6月11日